O nas

Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) stanowi integralną część Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i służy realizacji jego zadań statutowych. W realizacji bieżących zadań Zarząd Klubu współpracuje z Zarządem Krajowym SWP-W i stowarzyszeniami poszczególnych państw. Działalność Klubu, jego cele i zadania są związane z działalnością SWP-W oraz realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska- Rosja.

W pracy Klubu unikamy jego upolitycznienia, a szczególną uwagę zwracamy na doświadczenie zawodowe i współpracę środowiskową.

Klub/Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Uczelni Radzieckich, później Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) ma swoje tradycje i historię. Powstał w 1964 r. – 52 lata to długa historia.

Według posiadanych informacji wyższe uczelnie rosyjskie(radzieckie) ukończyło ok. 15 tys. absolwentów z Polski funkcjonujących w całym kraju w różnych sferach życia gospodarczego, politycznego, kulturze, nauce, sporcie, turystyce i stanowiących znaczący potencjał intelektualny.

O
Naszym zadaniem jest dotarcie do jak największej liczby absolwentów, stworzenie możliwie pełnej bazy danych, posiadanie i utrzymywanie z nimi kontaktu. Obecnie na różnych listach tworzonych centralnie oraz otrzymanych z Oddziałów SWP-W mamy ok. 500 osób. Tworząc bazę danych czynimy starania o zainteresowanie i zachęcenie do uczestnictwa w Klubie absolwentów młodszych roczników uczelni rosyjskich, których aktualnie brakuje. Chcemy przy tym wykorzystać obecność przedstawicieli Klubu w procesie rekrutacji na studia w Federacji Rosyjskiej. Według aktualnych danych obecnie na uczelniach rosyjskich studiuje ok. 300 studentów z Polski.

Nasze cele

Aktualności