Informacja o drugim posiedzeniu Klubu Absolwentów

Informacja o drugim posiedzeniu Klubu Absolwentów

W dniu 20 września 2017 r. odbyło się  drugie posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich wspólnie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja z Prezesem dr Jerzym Smolińskim. W spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, oraz Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie dr Igor Zhukowski. Informację o przebiegu i rezultatach II […]