Informacja o drugim posiedzeniu Klubu Absolwentów

W dniu 20 września 2017 r. odbyło się  drugie posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich wspólnie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja z Prezesem dr Jerzym Smolińskim. W spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, oraz Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie dr Igor Zhukowski.

  1. Informację o przebiegu i rezultatach II Zjazdu Absolwentów – 10 czerwca br. – przedstawił dr. Adam Zaborowski;
  2. Stan przygotowań polskiej delegacji – zwycięzców Konkursu „Wiedza o Rosji”- do udziału w realizacji w Ałtajskim Kraju projektu pt. „Warszawska jesień w Ałtaju”/23 09 -30 09 br./- przedstawiła dr Patrycja Spytek;
  3. O obchodach 25-cio lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód poinformował Prezes Józef Bryll. Centralnym punktem obchodów będzie koncert w dniu 23.10.br w teatrze Capitol.
  4. O przygotowaniach do Polsko-Rosyjskiego Sympozjum Kulturalnego/24. 10. br poinformował Prezes dr Jerzy Smoliński.
  5. Sprawy różne.

Dyrektor RONiK dr Igor Zhukowski w swoim wystąpieniu poruszył kwestię współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i rosyjskimi.

Poinformował, że wiosną 2018 r. RONIK planuje zorganizowanie pikniku promującego kuchnię rosyjską .

W związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w 2018 r. w Rosji i promocją tego wydarzenia w Polsce poinformował o organizowanym przez RONIK spotkaniu kibiców piłki nożnej z polskim piłkarzem grającym w rosyjskim klubie, reprezentantem Polski– M. Rybusem.

Prezes Klubu dr Adam Zaborowski poinformował o planowanym opracowaniu II tomu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich oraz o dyżurach członków Zarządu KAWUR/R w poniedziałki w godz.10.00 – 12.00 w pokoju 322 w siedzibie SW P-W przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie.

JOANNA  LASKOWSKA