Informacja nt. spotkania Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich

W dniu 06 grudnia 2017 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów WUR/R

W wyniku dyskusji przyjęto wstępne ustalenie ws. organizacji III spotkania integracyjnego w dniu 26-27 maja 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Konstancinie.

Omówiono zamierzenia do Planu pracy na 2018 rok, w tym m. in. :

– Utrzymywanie kontaktów z uczelniami (planowane wyjazdy grup studyjnych na uczelnie do Moskwy np. do  Instytutu Transportu oraz do Państwowego Instytutu Ekonomicznego w St.Petersburgu).

– Planowane spotkania (z Ambasadorami Rosji i Białorusi oraz Dyr. RONIK).

– planowane na wiosnę zorganizowanie spotkania / konferencji nt. problematyki unijnej.

– przedsięwzięcia związane z Mistrzostwami  Świata w Piłce Nożnej w Rosji organizowanymi w dniach 14.06 – 15.07.2018 r.:

– wg otrzymanych informacji możliwość zakupu biletów na M. Św. istnieje  jedynie  poprzez zalogowanie się na stronie internetowej.

– Dyr. I. Zhukowski planuje zorganizowanie wyjazdu do Kaliningradu ok.17- 20 marca 2018 r. na mecz testujący nowo zbudowany stadion w tym mieście na którym będą rozgrywane mecze M. Św.( w którym będą mogli wziąć udział także członkowie Klubu).

– RONiK planuje zorganizowanie spotkania przed M. Św. z polskim piłkarzem M. Rybusem  grającym w Rosji ( w „Spartaku” Moskwa).

– w trakcie M. Św. zostanie zorganizowana przez  RONiK  fan –zona.

Dr. J Smoliński poinformował o innych wydarzeniach związanych z M. Św.:

– planowanej w styczniu 2018 r. podróży studyjnej grupy polskich dziennikarzy, która odwiedzi 7 stadionów Rosji

– organizowanym przez SW P-R we współpracy z Centrum Rosyjsko-Polskiego  Dialogu i Porozumienia konkursie wiedzy o Rosji i sporcie rosyjskim w którym nagrodami będzie wyjazd 3 zwycięzców na 15 dni na M. Św. w Rosji, w tym oglądanie meczów polskiej reprezentacji.

 

Ponadto:

-dr J. Smoliński  poinformował o  planowanym Zjeździe Statutowym  SW P-R  w III dekadzie marca 2018 r.

– M. Woźniak poinformował o udziale delegacji polskich absolwentów MGIMO w V Światowym Forum Absolwentów MGIMO w Astanie (Kazachstan) w   dniach 05-07.10.2017r.

-J. Laskowska poinformowała o przygotowaniach do opracowania II tomu „Absolwentów”

– Uzgodniono organizację spotkania Noworocznego Klubu w dniu 18 stycznia 2018 r.