III Impreza integracyjna 2018

Informacja o III imprezie integracyjnej absolwentów wyższych uczelni rosyjskich/radzieckich w Konstancinie- Jeziorna  26/27.05.2018 r.

 

W dniach 26/27 maja w Konstancinie Jeziorna miała miejsce III impreza integracyjna  absolwentów wyższych uczelni rosyjskich /radzieckich. Jej organizatorem był Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich działający przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód.

W spotkaniu uczestniczyło 65 absolwentów , którzy ukończyli takie uczelnie jak m.in.  Moskiewski Uniwersytet Techniczny Łączności i Informatyki, Moskiewski  Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademię Dyplomatyczną, , Moskiewski Instytut Inżynierów Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii, , Moskiewski Instytut Inżynierów Transportu, , Uniwersytet Białoruski w Mińsku,  Politechnikę Kijowską, Akademię Nauk Społecznych w Moskwie, Państwowy Uniwersytet w Rostowie n. Donem.  W części oficjalnej spotkania uczestniczyli goście z placówek dyplomatycznych w Warszawie: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej – Siergiej Andriejew i  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś- Aleksandr Averyanow, w części popołudniowej Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury – dr Igor Zhukovskii. Ze strony  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód obecny był V-ce Prezes Zdzisław Jacaszek.

Uczelnie rosyjskie, a wcześniej b. ZSRR ukończyło ok. 15 tys. absolwentów , którzy funkcjonowali i funkcjonują w całej Polsce w różnych sferach życia gospodarczego, politycznego, kulturze , nauce, turystyce. Stanowią oni znaczący potencjał intelektualny i są ambasadorami współpracy i kontaktów ze wschodnimi sąsiadami.  Lata studiów ukształtowały w nich takie cechy jak otwartość na nowe kontakty i kultury, wrażliwość społeczną, koleżeńskość , gotowość niesienia pomocy innym. W wystąpieniu otwierającym III spotkanie integracyjne  zaprezentowano działalność  Klubu Absolwentów od ubiegłorocznego spotkania 9 czerwca 2017 r. W wystąpieniach, dyskusjach i rozmowach podkreślano znaczenie tworzenia przez Klub możliwości do współpracy absolwentów, platformy do komunikacji i wykorzystania w tym celu zakładki/strony internetowej www.absolwentur.pl, utrzymywania kontaktów z uczelniami, które ukończyli, wykorzystania potencjału absolwentów.

Przyjęto uzgodnienie, że absolwenci uczelni reprezentowanych na spotkaniu zgłoszą swoje propozycje do władz i wtedy spośród dotychczasowych członków Zarządu i nowo zgłoszonych kandydatów zostanie ukształtowany skład nowego Zarządu Klubu.

Spotkaniu towarzyszył program artystyczny: nastrojowy ,dobrze przyjęty koncert barda rosyjskiego Aleksandra Slepakowa.

Tradycją spotkań integracyjnych absolwentów wyższych uczelni rosyjskich/radzieckich stał się wątek piłkarski: w tym roku rozmawiano na temat zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji oraz udziału w nich i szans polskiej reprezentacji. Wyrażono nadzieję, że sport i dobra gra polskiej drużyny będą sprzyjać kontaktom między społeczeństwami obu krajów.

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze , wszyscy uczestnicy wyrażali chęć udziału w następnych, do czego przyczyniło się także miejsce jego organizacji, bardzo miła obsługa i profesjonalne przygotowanie przez Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Konstancinie-Jeziorna.