Informacja z  posiedzenia Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 25.09.2018 r.

Informacja z posiedzenia Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 25.09.2018 r.

W dniu 25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Porządek obrad: Podsumowanie III spotkania integracyjnego absolwentów wyższych uczelni rosyjskich i radzieckich w Konstancinie-Jeziorna 26/27 maja br. Przyjęcie nowych członków do Zarządu KAWUR/R. Program działania KAWUR/R. Sprawy bieżące. Lista obecności: Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli: dr Adam Zaborowski Joanna Laskowska Marek […]