Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Porządek obrad: 1. Organizacja Spotkania Noworocznego. 2. Udział członków Zarządu KAWUR/R w pracach Komisji d/s rekrutacji na studia w uczelniach wyższych Federacji Rosyjskiej. Lista obecności: Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli: 1. dr Adam Zaborowski 2. dr Maja Świerczewska-Chrząszcz 3. dr […]

Russia Study

Russia Study

Szanowni Państwo! Na stronie RUSSIA.STUDY otwarty został formularz rejestracyjny dla obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa, a także rodaków żyjących za granicą, chcących podjąć naukę w rosyjskich organizacjach edukacyjnych wg funduszy wydzielonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nauka bezpłatna). Zgłoszenia przyjmowane są na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na programy krótkoterminowe (letnia szkoła, kursy podwyższenia kwalifikacji […]