Russia Study

Szanowni Państwo!

Na stronie RUSSIA.STUDY otwarty został formularz rejestracyjny dla obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa, a także rodaków żyjących za granicą, chcących podjąć naukę w rosyjskich organizacjach edukacyjnych wg funduszy wydzielonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nauka bezpłatna). Zgłoszenia przyjmowane są na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na programy krótkoterminowe (letnia szkoła, kursy podwyższenia kwalifikacji nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się na stronieRUSSIA.STUDY oraz dołączyć kopię niezbędnych dokumentów (wykaz dokumentów znajduje się w formularzu i jest dostępny po rejestracji).
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2019 r.