Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Porządek obrad: 1. Organizacja Spotkania Noworocznego. 2. Udział członków Zarządu KAWUR/R w pracach Komisji d/s rekrutacji na studia w uczelniach wyższych Federacji Rosyjskiej. Lista obecności: Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli: 1. dr Adam Zaborowski 2. dr Maja Świerczewska-Chrząszcz 3. dr […]