Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R.

Porządek obrad:

1. Organizacja Spotkania Noworocznego.

2. Udział członków Zarządu KAWUR/R w pracach Komisji d/s rekrutacji na studia w uczelniach wyższych Federacji Rosyjskiej.

Lista obecności:

Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli:

1. dr Adam Zaborowski

2. dr Maja Świerczewska-Chrząszcz

3. dr Janusz Bek

4. Joanna Laskowska

5. Stanisław Krotoszyński

6. Marek Grabarek

7. Bolesław Kapitan

Ad.1. Ustalono, że Spotkanie Noworoczne KAWUR/R odbędzie się 16 stycznia 2019 roku o godz. 13.00 w sali 303 Domu Przyjaźni, ul. Marszałkowska 115. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie iorganizację: dr M. Świerczewska-Chrząszcz, dr Urszula Moskwa-Tylenda, dr Patrycja Spytek, Joanna Laskowska i Sławomir Miczorek.

Zapraszamy członków Klubu do udziału w spotkaniu ( opłata 30 zł).

Ad.2. Ustalono, że w pracach Komisji d/s rekrutacji na studia w uczelniach wyższych Federacji Rosyjskiej będą  uczestniczyły ze strony Klubu następujące osoby: dr A. Zaborowski, dr M.Świerczewska-Chrząszcz,       dr U. Moskwa-Tylenda, dr P. Spytek, J. Laskowska i M. Woźniak.  Komisja ta będzie pracowała od 15 lutego 2019 r. w RONIK.

Joanna Laskowska

Sekretarz Zarządu