Spotkanie Klubu Absolwentów

Dnia 16 stycznia w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich). Gościem honorowym spotkania był Jego Ekscelencja Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergey Andreev, który złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia i wyraził nadzieję na poprawę stosunków polsko-rosyjskich. Swoją obecnością Klub Absolwentów zaszczycili również Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, dr Jerzy Smoliński – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, jak również członkowie Zarządów obu Stowarzyszeń. W spotkaniu uczestniczył także dr Igor Zhukovskiy – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.

Przewodniczący Klubu Absolwentów dr Adam Zaborowski, przedstawił ocenę dotychczasowej działalności Klubu oraz omówił plany pracy na najbliższy rok. Poruszył m.in. kwestie uczestnictwa członków Klubu w Komisji d/s rekrutacji na studia na uczelniach wyższych Federacji Rosyjskiej oraz możliwość organizacji corocznego Zjazdu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich w Spale.

Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej i sympatycznej atmosferze.