Posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)

Posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich). Obrady prowadził Prezes KAWUR/R dr Adam Zaborowski. Przyjęty został następujący porządek obrad: 1. Organizacja Spotkania Integracyjnego w Spale w dniach 1-2 czerwca 2019 r. 2. Informacja o przebiegu rekrutacji na studia w Federacji Rosyjskiej 3. Sprawy organizacyjne Zarząd Klubu […]