Posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich). Obrady prowadził Prezes KAWUR/R dr Adam Zaborowski.

Przyjęty został następujący porządek obrad:

1. Organizacja Spotkania Integracyjnego w Spale w dniach 1-2 czerwca 2019 r.

2. Informacja o przebiegu rekrutacji na studia w Federacji Rosyjskiej

3. Sprawy organizacyjne

Zarząd Klubu Absolwentów na posiedzeniu reprezentowali:

1. dr Adam Zaborowski

2. dr Maja Świerczewska-Chrząszcz

3. dr Urszula Moskwa-Tylenda

4. dr inż. Janusz Bek

5. dr Jerzy Smoliński

6. Stanisław Krotoszyński

7. Joanna Laskowska

8. Sławomir Miczorek

9. Marek Grabarek

10. Bolesław Kapitan

11. Mirosław Woźniak

W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Michał Słoniewski – Prezes Zarządu, który reprezentował hotel Mościcki Resort & Conference w Spale – miejsce planowanego IV Spotkania Integracyjnego.

Ad.1. Do 25 lutego br. chęć udziału w IV Spotkaniu Integracyjnym w Spale zadeklarowało ok. 60 osób.  Po konsultacji z Prezesem dr hab. M. Słoniewskim Zarząd Klubu jednomyślnie podjął decyzję o organizacji IV Spotkania Integracyjnego Absolwentów WUR/R w dniach 1-2 czerwca 2019 r. w obiekcie hotelowym Mościcki Resort & Conference w Spale. Wszyscy zainteresowani udziałem w Spotkaniu zostaną poinformowani o szczegółach wyjazdu do Spały w pierwszej połowie marca. Jednocześnie Zarząd pragnie poinformować, iż cały czas istnieje możliwość zadeklarowania chęci udziału w IV Spotkaniu Integracyjnym (uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: absolwenci.spala@gmail.com) 

Ad.2. Dnia 19 lutego 2019 r. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie odbyła się rekrutacja na studia w wyższych uczelniach Federacji Rosyjskiej. W przesłuchaniach kandydatów uczestniczyli członkowie Zarządu KAUR/R dr Urszula Moskwa-Tylenda, dr Jerzy Smoliński i Joanna Laskowska. Największa liczba chętnych starała się o wyjazd do Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie. Wszyscy kandydaci prezentowali niezwykle wysoki poziom. Łącznie zakwalifikowano 35 osób (oraz 2 osoby jako rezerwowe).