IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich w Spale 1.-2. 06. 2019 r.

W dniach 1-2 czerwca 2019 r. odbyło się IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich.

Tym razem odbyło się ono w Hotelu Mościcki w Spale. Uczestniczyło w nim ponad 50 absolwentów , którzy ukończyli znane uczelnie zagraniczne.

W części oficjalnej spotkania wzięli udział zaproszeni goście: Sergiej Andriejew – Ambasador Federacji Rosyjskiej w RP, Władimir Czuszew – Ambasador Republiki Białoruś w RP, dr Igor Żukowski – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, dr Jerzy  Smoliński – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, Bogdan Kąski- Wójt gminy Inowłódz, Robert Papis – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.

W spotkaniu uczestniczyli Bolesław Kapitan – założyciel i długoletni Prezes KAWUR/R /1964-1988/ oraz gospodarz obiektu w którym odbywało się spotkanie (także absolwent)  – dr hab. Michał Słoniewski. Spotkanie prowadził Prezes Klubu – dr Adam Zaborowski, który przedstawił informację o działalności klubu w minionym roku.

W wielowątkowej dyskusji podkreślano potrzebę przywracania normalności w relacjach polsko-rosyjskich we wszystkich dziedzinach życia.

W godzinach popołudniowych odbywały się spotkania w podgrupach tematycznych/uczelnianych oraz prezentacja książek, których autorami są absolwenci wyższych uczelni rosyjskich i radzieckich.

W części artystycznej wystąpił Jakub Lachowski zwycięzca licznych festiwali i konkursów piosenki rosyjskiej.

Po kolacji odbyło się spotkanie towarzyskie uczestników Spotkania. Chętni mieli możliwość oglądania meczu Finału Ligi Mistrzów: Liverpool FC – Tottenham Hotspur. Następnego dnia w czasie śniadania były spotkania w podgrupach uczelnianych, a następnie spacer po Spale.

Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane i zorganizowane, przebiegło w bardzo ciepłej i koleżeńskiej atmosferze i uczestnicy byli bardzo zadowoleni.