Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 27.06.2019 r.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 27.06.2019 r.

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Omówiono przebieg IV Spotkania Integracyjnego w Spale w dniach 1-2 czerwca 2019 r. Wyrażono opinię o wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym tego spotkania oraz jego walorach integracyjnych. W sprawach organizacyjnych: W związku z rezygnacją dr Adama Zaborowskiego z funkcji Prezesa Zarządu KAWUR/R na […]