Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 7.11.2019 r.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 7.11.2019 r.

W dniu 7 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu KAWUR/R. W związku z oficjalną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu KAWUR/R dr Adama Zaborowskiego złożoną i przyjętą na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 27 czerwca 2019 r., przeprowadzone zostały wybory nowych władz. P.o. Prezesa Zarządu KAWUR/R dr Maja Chrząszcz-Świerczewska została jednogłośnie (10 głosów za) wybrana […]