Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 7.11.2019 r.

W dniu 7 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu KAWUR/R. W związku z oficjalną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu KAWUR/R dr Adama Zaborowskiego złożoną i przyjętą na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 27 czerwca 2019 r., przeprowadzone zostały wybory nowych władz. P.o. Prezesa Zarządu KAWUR/R dr Maja Chrząszcz-Świerczewska została jednogłośnie (10 głosów za) wybrana nowym Prezesem Klubu. Również jednogłośnie (10 głosów za) na nowego Wiceprezesa Klubu wybrana została Joanna Laskowska. Sekretarzem Klubu została dr Urszula Moskwa-Tylenda (10 głosów za). Pozostałe stanowiska w Zarządzie, jak również jego skład nie uległy zmianie.

Omówione zostało zaplanowane na 23 stycznia 2020 r. uroczyste spotkanie członków Klubu Absolwentów Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) z okazji Starego Nowego Roku. Spotkanie odbędzie się o godz. 12:00 w sali 303 „Domu Przyjaźni” przy ulicy Marszałkowskiej 115 w Warszawie.

Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja dr Jerzy Smoliński poinformował zgromadzonych o zbliżającej się wizycie delegacji Stowarzyszenia Współpracy Kulturalnej i Biznesowej z Polską z Federacji Rosyjskiej. Wizyta zaplanowana jest na 19-23 listopada 2019 r. Członkowie Zarządu KAWUR/R spotkają się z członkami delegacji w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w „Domu Przyjaźni”.

Zjazd członków Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) w 2020 r. odbędzie się w Konstancinie. Szczegóły dotyczące organizacji zjazdu zostaną przedstawione na kolejnych posiedzeniach Zarządu.