Noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich

Dnia 23 stycznia 2020 r. w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich. Gościem honorowym spotkania był Jego Ekscelencja Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergey Andreev, który złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia i wyraził nadzieję na poprawę stosunków polsko-rosyjskich. Swoją obecnością Klub Absolwentów zaszczycili również dr Igor Zhukovskiy – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, dr Jerzy Smoliński – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, jak również członkowie Zarządów obu Stowarzyszeń. W spotkaniu uczestniczyli także dr. Adam Zaborowski – były Przewodniczący KAWUR/R, założyciele Klubu – Bolesław Kapitan i Wiesława Król oraz przedstawiciele Zarządu Klubu Absolwentów Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO).

Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca Klubu Absolwentów Maja Świerczewska-Chrząszcz. Wyraziła nadzieję na dalszy rozwój Klubu i jego aktywną działalność. Szeroko dyskutowana była możliwość organizacji corocznego Zjazdu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich w czerwcu 2020 roku.

Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej i sympatycznej atmosferze.