Noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich

Noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich

Dnia 23 stycznia 2020 r. w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich. Gościem honorowym spotkania był Jego Ekscelencja Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergey Andreev, który złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia i wyraził nadzieję na poprawę stosunków polsko-rosyjskich. Swoją obecnością Klub Absolwentów zaszczycili również dr […]

Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 7.11.2019 r.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 7.11.2019 r.

W dniu 7 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu KAWUR/R. W związku z oficjalną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu KAWUR/R dr Adama Zaborowskiego złożoną i przyjętą na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 27 czerwca 2019 r., przeprowadzone zostały wybory nowych władz. P.o. Prezesa Zarządu KAWUR/R dr Maja Chrząszcz-Świerczewska została jednogłośnie (10 głosów za) wybrana […]

Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 27.06.2019 r.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 27.06.2019 r.

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Omówiono przebieg IV Spotkania Integracyjnego w Spale w dniach 1-2 czerwca 2019 r. Wyrażono opinię o wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym tego spotkania oraz jego walorach integracyjnych. W sprawach organizacyjnych: W związku z rezygnacją dr Adama Zaborowskiego z funkcji Prezesa Zarządu KAWUR/R na […]

IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich w Spale 1.-2. 06. 2019 r.

IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich w Spale 1.-2. 06. 2019 r.

W dniach 1-2 czerwca 2019 r. odbyło się IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich. Tym razem odbyło się ono w Hotelu Mościcki w Spale. Uczestniczyło w nim ponad 50 absolwentów , którzy ukończyli znane uczelnie zagraniczne. W części oficjalnej spotkania wzięli udział zaproszeni goście: Sergiej Andriejew – Ambasador Federacji Rosyjskiej w […]

Posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)

Posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich). Obrady prowadził Prezes KAWUR/R dr Adam Zaborowski. Przyjęty został następujący porządek obrad: 1. Organizacja Spotkania Integracyjnego w Spale w dniach 1-2 czerwca 2019 r. 2. Informacja o przebiegu rekrutacji na studia w Federacji Rosyjskiej 3. Sprawy organizacyjne Zarząd Klubu […]

Planowane spotkanie absolwentów w Spale

Planowane spotkanie absolwentów w Spale

Zarząd Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Radzieckich i Rosyjskich rozważa możliwość zorganizowania kolejnego Spotkania Absolwentów w innym, atrakcyjniejszym turystycznie miejscu, a mianowicie w Spale, powszechnie znanej z XIX. wiecznej rezydencji myśliwskiej cara Aleksandra III oraz rezydencji prezydentów II RP. Dodatkowym atutem tego miejsca byłby fakt, że gospodarzem obiektu hotelowego Mościcki**** Resort&Conference, gdzie zamierzamy zorganizować Spotkanie, jest […]

Spotkanie Klubu Absolwentów

Spotkanie Klubu Absolwentów

Dnia 16 stycznia w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich). Gościem honorowym spotkania był Jego Ekscelencja Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergey Andreev, który złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia i wyraził nadzieję na poprawę stosunków polsko-rosyjskich. Swoją obecnością Klub Absolwentów zaszczycili również Józef Bryll – Prezes […]

Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Porządek obrad: 1. Organizacja Spotkania Noworocznego. 2. Udział członków Zarządu KAWUR/R w pracach Komisji d/s rekrutacji na studia w uczelniach wyższych Federacji Rosyjskiej. Lista obecności: Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli: 1. dr Adam Zaborowski 2. dr Maja Świerczewska-Chrząszcz 3. dr […]