Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 27.06.2019 r.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu KAWUR/R w dniu 27.06.2019 r.

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Omówiono przebieg IV Spotkania Integracyjnego w Spale w dniach 1-2 czerwca 2019 r. Wyrażono opinię o wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym tego spotkania oraz jego walorach integracyjnych. W sprawach organizacyjnych: W związku z rezygnacją dr Adama Zaborowskiego z funkcji Prezesa Zarządu KAWUR/R na […]

IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich w Spale 1.-2. 06. 2019 r.

IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich w Spale 1.-2. 06. 2019 r.

W dniach 1-2 czerwca 2019 r. odbyło się IV Spotkanie Integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich i Radzieckich. Tym razem odbyło się ono w Hotelu Mościcki w Spale. Uczestniczyło w nim ponad 50 absolwentów , którzy ukończyli znane uczelnie zagraniczne. W części oficjalnej spotkania wzięli udział zaproszeni goście: Sergiej Andriejew – Ambasador Federacji Rosyjskiej w […]

Posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)

Posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich). Obrady prowadził Prezes KAWUR/R dr Adam Zaborowski. Przyjęty został następujący porządek obrad: 1. Organizacja Spotkania Integracyjnego w Spale w dniach 1-2 czerwca 2019 r. 2. Informacja o przebiegu rekrutacji na studia w Federacji Rosyjskiej 3. Sprawy organizacyjne Zarząd Klubu […]

Planowane spotkanie absolwentów w Spale

Planowane spotkanie absolwentów w Spale

Zarząd Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Radzieckich i Rosyjskich rozważa możliwość zorganizowania kolejnego Spotkania Absolwentów w innym, atrakcyjniejszym turystycznie miejscu, a mianowicie w Spale, powszechnie znanej z XIX. wiecznej rezydencji myśliwskiej cara Aleksandra III oraz rezydencji prezydentów II RP. Dodatkowym atutem tego miejsca byłby fakt, że gospodarzem obiektu hotelowego Mościcki**** Resort&Conference, gdzie zamierzamy zorganizować Spotkanie, jest […]

Spotkanie Klubu Absolwentów

Spotkanie Klubu Absolwentów

Dnia 16 stycznia w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich). Gościem honorowym spotkania był Jego Ekscelencja Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergey Andreev, który złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia i wyraził nadzieję na poprawę stosunków polsko-rosyjskich. Swoją obecnością Klub Absolwentów zaszczycili również Józef Bryll – Prezes […]

Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

Informacja o spotkaniu Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Porządek obrad: 1. Organizacja Spotkania Noworocznego. 2. Udział członków Zarządu KAWUR/R w pracach Komisji d/s rekrutacji na studia w uczelniach wyższych Federacji Rosyjskiej. Lista obecności: Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli: 1. dr Adam Zaborowski 2. dr Maja Świerczewska-Chrząszcz 3. dr […]

Russia Study

Russia Study

Szanowni Państwo! Na stronie RUSSIA.STUDY otwarty został formularz rejestracyjny dla obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa, a także rodaków żyjących za granicą, chcących podjąć naukę w rosyjskich organizacjach edukacyjnych wg funduszy wydzielonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nauka bezpłatna). Zgłoszenia przyjmowane są na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na programy krótkoterminowe (letnia szkoła, kursy podwyższenia kwalifikacji […]

Informacja z  posiedzenia Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 25.09.2018 r.

Informacja z posiedzenia Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 25.09.2018 r.

W dniu 25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu KAWUR/R. Porządek obrad: Podsumowanie III spotkania integracyjnego absolwentów wyższych uczelni rosyjskich i radzieckich w Konstancinie-Jeziorna 26/27 maja br. Przyjęcie nowych członków do Zarządu KAWUR/R. Program działania KAWUR/R. Sprawy bieżące. Lista obecności: Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli: dr Adam Zaborowski Joanna Laskowska Marek […]

III Impreza integracyjna 2018

III Impreza integracyjna 2018

Informacja o III imprezie integracyjnej absolwentów wyższych uczelni rosyjskich/radzieckich w Konstancinie- Jeziorna  26/27.05.2018 r.   W dniach 26/27 maja w Konstancinie Jeziorna miała miejsce III impreza integracyjna  absolwentów wyższych uczelni rosyjskich /radzieckich. Jej organizatorem był Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich działający przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód. W spotkaniu uczestniczyło 65 absolwentów , którzy ukończyli takie uczelnie jak […]

Impreza integracyjna

Impreza integracyjna

III okolicznościowa impreza integracyjna absolwentów wyższych uczelni rosyjskich/radzieckich 26 maja 2018 r. Konstancin Jeziorna   Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i  Koledzy, Przyjaciele.   W imieniu Klubu Absolwenta działającego przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej III okolicznościowej imprezie integracyjnej absolwentów wyższych  uczelni rosyjskich/radzieckich. Ubiegłoroczne spotkanie zakończyło się sukcesem […]